شاخه های بلاگ خبری

کاتالوگ

وضعیت
سازنده
پروتکل
خطوط تلفن
بهینه شده برای مایکروسافت Lync
پورتهای شبکه
سازگاری با مایکروسافت Lync