نکات حقوقی آبان مال

حقوق

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی آبان مال به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏‌سایت آبان مال هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری آبان مال و سایر خدمات ارائه شده توسط آبان مال به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه  استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات آبان مال است.

توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین آبان مال از سوی کاربر است.

لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

www.abanmall.com